Tin tức
Cập nhật: 14/01/2013
Buổi lao động của Toàn thể Cán Bộ - Nhân viên Khách sạn Hoàng Gia
Vào 7h Sáng nay, Toàn thể cán bộ - nhân viên khách sạn Hoàng Gia đã Tham gia Lao động - vệ sinh chung cho Khuôn viên khách sạn..
Quang cảnh buổi lao động.
Mọi người rất hăng hái làm việc..

Mọi công việc được Từng bộ phận đảm nhiệm,.

Anh tuấn giám đốc kỹ thuật làm việc rất hăng say.

Mọi người đều ý thức được việc bảo vệ môi trường và khuôn viên của Khách sạn - ai nấy đều vui vẻ làm việc
Bộ phận Đảo rồng đang phát quang bụi cỏ xung quanh..

Đây là 1 hoạt động tập thể hàng năm của khách sạn,..

Buổi lao động  giúp Toàn thể cán bộ - nhân viên rèn luyện sức khỏe, và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Top
Tìm kiếm
Đặt phòng
Họ và tên:
Điện thoại:
Email:
Ngày đến:
Ngày trả:
Số người:
Số phòng:
Loại phòng:
Giá phòng:

Địa điểm

Xem bản đồ